Інструкційна картка

Орієнтовний план захисту проекту.

Орієнтовний план захисту проекту.

 1. Мета проекту:
  • аргументування вибору теми;
  • собівартість виробу;
  • обґрунтування потреби.
 2. Розв'язувані задачі:
  • конструктивні:
   • відповідність конструкції призначенню виробу;
   • міцність і надійність виробу;
   • зручність у використанні;
   • вибір конструкційних матеріалів;
   • організація робочого місця.
  • технологічні:
   • виконання практичної частини проекту за вибраною технологією та послідовністю;
   • самоконтроль діяльності, дотримання безпеки та культури праці, технологічної дисципліни;
   • оригінальність форми;
   • декоративність;
   • кольорове рішення.
  • технологічні:
   • виконання практичної частини проекту за вибраною технологією та послідовністю;
   • самоконтроль діяльності, дотримання безпеки та культури праці, технологічної дисципліни;
  • естетичні:
   • оригінальність форми;
   • декоративність;
   • кольорове рішення.
  • екологічні:
   • не забруднення навколишнього середовища;
   • використання відходів виробництва.
 3. Економічна доцільність виготовлення виробу.
 4. Коротка історична довідка з теми проекту.
 5. Використана література.
 6. Якість оформлення пояснювальної записки
 7. Висновки.
 8. Власна оцінка роботи над проектом.