Критерії оцінювання проектної діяльності учнів

Критерії оцінювання проекту:

  1. Обсяг і повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту.
  2. Оригінальність матеріального втілення проекту.
  3. Якість пояснювальної записки: оформлення, відповідність стандартним вимогам, рубрикація і структура тексту, якість ескізів, схем, малюнків, якість і повнота рецензії.
  4. Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність.
  5. Уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи.
  6. Дотримання правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог.
  7. Дотримання норм часу на виготовлення проекту.

Критерії  оцінювання захисту:

  1. Аргументованість вибору теми, обґрунтованість потреби, практичне спрямування проекту і значення виконаної роботи.
  2. Обсяг і повнота розробки, самостійність, творчість, підготовленість до прийняття проекту іншими людьми.
  3. Аргументованість запропонованих рішень, підходів, висновків, повнота бібліографії, цитування.