Захист творчих проектів

Тема: Захист творчих проектів.

Мета:

 • формування в учнів навиків проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об'єктів;
 • розвиток в учнів творчого та критичного мислення, бажання самовираження, формування  моральних якостей та художньо-естетичних смаків;
 • виховання бажання працювати на кінцевий результат, поваги до традицій українського народу.

Наочність: творчі проекти, інструкційні картки

Тип уроку: урок узагальнення знань, умінь і навичок.

Девіз уроку: «Наука і труд добрий плід дають».

Структура уроку:

 1. організаційна частина;
 2. актуалізація опорних знань учнів;
 3. повідомлення теми і мети уроку;
 4. мотивація навчальної діяльності;
 5. робота над темою уроку (Захист творчих проектів);
 6. підсумок уроку.

Хід уроку

 1. організаційна частина;
 2. актуалізація опорних знань учнів.

  Розв'язання  кросворду  « Проектування ».

  1. Творче поєднання різних елементів узору.
  2. Працівник, який створює (конструює вироби).
  3. Спрощене відображення об'єкта, виконане в масштабі.
  4.  Графічне зображення предмета, виконане від руки, з умовними позначеннями, без застосування креслярських документів.
  5. Шаблон деталі виготовлений з цупкого паперу для креслення кривих  ліній.
  6. Копія зменшеного чи збільшуваного зразка деталі чи виробу. Відображає зовнішній вигляд об'єкта.
  7. Створення конструкцій виробу відповідно до проекту або розрахунків.
  8. Кінцевий продукт технологічної діяльності людини.
  9. Модель торсу людини, яку використовують під час примірювання та пошиття одягу.
  10.  Сукупність окремих технологічних процесів, спрямованих на виготовлення виробу.
  11. Етап прикрашання одягу.
  12. Графічне зображення деталі або виробу, виконане на папері за
   допомогою креслярських інструментів.
  13.   
         Відповіді:
  1. композиція;
  2. конструктор;
  3. модель;
  4. ускіз;
  5. лекало;
  6. макет;
  7. конструювання
  8. виріб
  9. манекен
  10. технологія
  11. оздоблення
  12. креслення.
 3. Повідомлення теми і мети урок

  Сьогодні наш урок проходить під девізом: «Наука і труд добрий плід дають». Як ви думаєте чому саме під таким девізом? (Відповіді учнів).
  Кожен з вас працював над   творчим проектом. Завдання не із легких. Настав час звітувати про виконання вашої роботи. Тема  сьогоднішнього уроку «Захист творчих проектів». Сьогодні , кожен із вас повинен поставити собі за мету якнайкраще захистити проект, довести значимість його виконання.

 4. Мотивація навчальної діяльності

  Ви приклали багато зусиль. Вивчали літературу по даній темі, шукали історичний матеріал, що стосується обраної теми. Довелось розглянути не один можливий варіант виконання практичної частини проекту, розробити  власну конструкцію виробу та необхідну документацію на виготовлення виробу. Старались якісно виготовити виріб і оформити проект.
  І сьогодні від вашого захисту залежить оцінка результату вашої навчальної діяльності. Вам роздано картки «Орієнтовний план захисту проекту», якими можете скористатись при презентації своїх робіт.

  Орієнтовний план захисту проекту.

  1. Мета проекту:
   • аргументування вибору теми;
   • собівартість виробу;
   • обґрунтування потреби.
  2. Розв'язувані задачі:
   • конструктивні:
    • відповідність конструкції призначенню виробу;
    • міцність і надійність виробу;
    • зручність у використанні;
    • вибір конструкційних матеріалів;
    • організація робочого місця.
   • технологічні:
    • виконання практичної частини проекту за вибраною технологією та послідовністю;
    • самоконтроль діяльності, дотримання безпеки та культури праці, технологічної дисципліни;
    • оригінальність форми;
    • декоративність;
    • кольорове рішення.
   • технологічні:
    • виконання практичної частини проекту за вибраною технологією та послідовністю;
    • самоконтроль діяльності, дотримання безпеки та культури праці, технологічної дисципліни;
   • естетичні:
    • оригінальність форми;
    • декоративність;
    • кольорове рішення.
   • екологічні:
    • не забруднення навколишнього середовища;
    • використання відходів виробництва.
  3. Економічна доцільність виготовлення виробу.
  4. Коротка історична довідка з теми проекту.
  5. Використана література.
  6. Якість оформлення пояснювальної записки
  7. Висновки.
  8. Власна оцінка роботи над проектом.
 5. Робота над темою уроку

  Учні захищають свій проект перед класом , демонструють виготовлений виріб. Контроль якості виготовлення виробів ведеться візуально. Однокласники висловлюють свою думку про якість та доцільність виконання представлених проектів.

 6. Підсумок уроку.

  а)Формування виставки учнівських робіт.
  б)Оцінювання.
  в)Рефлексія./ Чи досягли ви позитивних  результатів у процесі виконання проекту?
  У чому причина ваших помилок? Що ви хотіли б змінити у своєму проекті? З якою метою?